Garanti for kvalitet, sikkerhet og komfort

Om Variant

Historien bak Variant

De første årene var produktspekteret utelukkende konsentrert om mindre hobbyhengere til privat bruk. Dette har i dag utviklet seg til å omfatte et stort og bredt utvalg av profesjonelle forretningshengere også.

Grunnlaget for det vi i dag kjenner som tilhengermerket Variant, startet med en lys forretningsidé.

Det var gründer Niels Buhl som 1. juni 1975 etablerte merket Variant for produksjon av små hobbyhengere i et lite verksted bak privatboligen.
I begynnelsen av 1977 ble broren Jens Buhl ansatt, og året etter også medeier i De Forenede Trailerfabrikker.

1975

125

275

12

Grunnfestet

Ansatte

Forhandlere

Land med forhandlere

Selskapet vokste

De 2 brødrene hadde store ambisjoner, og verkstedet bak privatboligen var rask for lite. Derfor var De Forenede Trailerfabrikker å finne flere steder, frem til 1996 da selskapet flyttet for, så langt sist, til dagens adresse på Godthåbsvej i Vejle.

I 2017 utvidet fabrikken med en ny produksjonshall, med topp moderne fasiliteter. I dag har selskapet 36.000 m2, til produksjon og lager.

Variant har produsert mer enn 600.000 tilhengere i Danmark.

Garanti for
kvalitet, sikkerhet & komfort

Historien fortsetter

Brødrene Niels og Jens Buhl driver bedriften frem til 1. januar 2006.

Bedriften videreføres i dag av andre generasjon i form av Andreas Buhl, støttet av dyktige medarbeidere med mange års erfaring.

I 2014 endret De Forenede Trailerfabrikker navn slik at selskapet heter det samme som tilhengerne, Variant.

Variant i dag

Produksjonen ved fabrikken i Vejle består i dag av monteringsarbeid, samt intern råvareforedling i form av eget sveiseanlegg og jernhall. Imidlertid brukes spesialiserte underleverandører i økende grad for de enkelte komponentene.
Kombinasjonen av dette gjør at det under produktutvikling og produksjonsforbedring kan trekkes på både intern og ekstern kunnskap.

Variant har i dag mer enn 200 gode forhandlere i bl.a. Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Østerrike.

Variant er Danmarks største tilhengerprodusent.